Size bir telefon kadar yakınız
+90 (262) 643 11 29
Dil Seçin
trende

ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİNDEN GES KURULUMU

1 görüntülenme
ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİNDEN GES KURULUMU

Organize Sanayi Bölgelerinde GES Kurulumu

Türkiye genelinde bulunan Organize Sanayi Bölgeleri hakkında yayımlanan yönetmelik kapsamında önemli düzenlemeler yapılmıştır.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından Organize Sanayi Bölgeleri Uygulama Yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına dair yönetmelik 16 Nisan tarihinde yayımlandı. 31101 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan yönetmeliğin 17. maddesinde, 2/2/2019 tarihli ve 30674 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Organize Sanayi Bölgeleri Uygulama Yönetmeliğinin 43 üncü maddesinin birinci fıkrasının (g) bendinin (1) numaralı alt bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“1) Tesisin çalışması ve işletilmesi için gerekli olan, LPG tankı, yangın suyu deposu, arıtma tesisi, güneş ve rüzgâr enerjisine dayalı elektrik enerjisi üretim tesisleri ve benzeri destek üniteleri parsel içi ring yolu veya çevre yeşili üzerinde yer alamaz. Güneş enerjisine dayalı elektrik enerjisi üretim tesisleri, öncelikle çatı ve cephede kurulur. Statik ve mimari açıdan çatı ve cephe uygulamasının yapılamaması ya da ilave kapasiteye ihtiyaç olması halinde yerde kurulacak tesisin taban alanı, parsel alanının %25’ini geçemez. Bunun dışında parsel içindeki konumunun uygunluğuna, ilgili mevzuata göre OSB karar verir.”

Bu madde ile, çatı ve cephe uygulamasının yapılamaması ya da ilave kapasiteye ihtiyaç olması halinde, OBS’nin onayı alınarak fabrikanın mevcut arazisi üzerine GES kurulumu yapılabilecektir.

İlgili yönetmeliğe buradan ulaşabilirsiniz.

OSB’LERDE GES KURULUM SÜRECİ NASIL İŞLER?

Daha önce “Güneş Enerjisi ile Elektrik Üretimi İçin Ne Yapmalıyım” adlı makalemizde anlattığımız üzere, OSB’lerde de süreç aynı şekilde ilerlemektedir. Bu süreçte tek farklılık, elektrik enerjinizi OSB’den aldığınız için, EDAŞ’a yapılacak olan başvurular OSB Müdürlüklerine yapılmaktadır.

Güneşten elektrik üretimine karar vermek ile güneş enerjisi ile elektrik üretimi arasındaki süreç uzun ve zorlu görünebilir. Nitekim mevzuatın sıklıkla değişmesi, bürokratik işlemlerin yoğunluğu ve benzeri olgular yatırımcı adaylarının hata yapmasına, yanlış yönlendirilmesine yol açmaktadır. Bu bakımdan güneş enerjisi ile elektrik üretimi kararı alıp, yola çıkanların bu yolda mevzuatı ve uygulama pratiklerini çok iyi takip eden, tecrübesi ve bilgi birikimi yüksek firmalarla çalışması gerekir.